Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหน่วยงาาน

ดูทั้งหมด
นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสนง.ทสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสนง.ทสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสนง.ทสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

6 พ.ค. 62

สถานการณ์หมอกควันและไฟป่า

ดูทั้งหมด