Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        วันที่ 20 มกราคม 2562  เวลา 09.00 น. นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเปิดการประชุม  ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการปรับเปลี่ยนแผนงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

แกลเลอรี่