Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 แถลงข่าวเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 "อาสาด้วยใจ ลดภัยหมอกควัน"

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 แถลงข่าวเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 "อาสาด้วยใจ ลดภัยหมอกควัน"

                วันที่  24 มกราคา 2562 เวลา 13.30 น. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา  ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ให้เป็นผุู้แทนเข้าร่วมงาน แถลงข่าวเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ภายใต้ชื่อ "อาสาด้วยใจ ลดภัยหมอกควัน"  ณ บริเวณสวนหลวงล้านนา ร. 9  ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อในการเฝ้าระวังและรับสถานการณ์ปััญหาหมอกควันภาคเหนือ ประจำปี 2562  ในการใช้ระบบ Single Command  กับ 3 ยุทธศาสตร์ ภายใต้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (On Line On Air และ On Ground)  โดยมีนายสมชาย  ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้

แกลเลอรี่