Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบสิ่งของที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

    วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำมาบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

แกลเลอรี่