Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อสั่งการ สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กและการดูแลสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2562

มาตรการในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็กและการดูแลสุขภาพของประชาชน ประจำปี 2562

  

เอกสารแนบ

S__4964358

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง