Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกพื้นที่เร่งดำเนินการหยุดการเผาตามนโยบายนายกฯ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

จังหวัดเชียงใหม่ กำชับทุกพื้นที่เร่งดำเนินการหยุดการเผาตามนโยบายนายกฯ พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

           วันที่ 3 เมษายน 0562 เวลา 10.30 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ให้สื่อมวลชนทราบ ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ให้กับจังหวัดภาคเหนือทั้ง 9 จังหวัด เมื่อวานนี้ (2 เม.ย.) หลังจากที่รับทราบนโยบาย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญประชุมนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ทหาร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ตำรวจ ร่วมประชุม ซึ่งได้ข้อยุติว่าทุกอำเภอจะทราบว่าพื้นที่ใดมักเกิดเหตุลักลอบการเผาป่าเป็นประจำ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ ซึ่งทางอำเภอให้ข้อมูลมาแล้วว่ามีทั้งหมด 23 อำเภอ พื้นที่ที่เกิดเหตุเผาป่า 83 ตำบล ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วฝังตัวในพื้นที่ โดยมีกำลังจากหน่วยงานต่างๆ เข้าไปสมทบ และมี อบต.เข้ามาร่วมเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วทั้ง 83 ตำบล ทั้งนี้ ในตำบลและหมู่บ้านย่อมทราบดีว่าใครมีอาชีพหาสัตว์ป่าและเข้าไปเผาป่า ซึ่งชุดเคลื่อนที่เร็วจะเข้าไปอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนกลุ่มนี้ โดยการแนะนำให้ทำอาชีพอื่นทดแทน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องดำเนินการอย่างจริงจังหากไม่สามารถดำเนินการได้ จะมีมาตรการลงโทษ 
          สำหรับจุด Hotspot ที่เกิดขึ้น ซึ่งดาวเทียมเวียร์ รายงานเมื่อเวลา 02.00 น.ของวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้น 161 จุด ใน 13 อำเภอ ขณะนี้ดับไฟได้แล้ว 154 จุด และกำลังเร่งดำเนินการอีก 17 จุด พร้อมทั้งดูแลไม่ให้เกิดจุดความร้อนขึ้นใหม่ ส่วนการแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ได้แจกหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า 1,700,000 ชิ้น และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะเป็นหน้ากากอนามัยแบบ N95