Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง

วันที่ 6  เมษายน 2562  เวลา  11.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง

            ที่วัดบุพพาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกันทั้ง 3 จุด ของจังหวัดเชียงใหม่ 
                ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นเดินไปยังโต๊ะบวงสรวงเพื่อจุดธูปเทียนบูชา ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมส่งให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูป พราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลรักษาสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ หลังจากนั้นตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร ปิดฝาขันน้ำสาคร ห่อด้วยผ้าขาว และอัญเชิญขันน้ำสาครและที่ตักน้ำ ไปยังรถขบวนเพื่อเคลื่อนไปยัง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อพักคอยน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากอ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง ซึ่งมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ตักน้ำ และจากขุนน้ำแม่ปิง อำเภอเชียงดาว ซึ่งมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ตักน้ำ โดยจะมีการอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง 3 แห่ง เข้าสู่พระวิหาร วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 8 เมษายน และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ในวันที่ 9 เมษายน ต่อไป

แกลเลอรี่