Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ รับมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 25 ชุด ซึ่งจะนำมารวมกับที่จัดเตรียมไว้ 700 ชุด ช่วยเหลือในการสร้างห้องคลีนรูม หรือห้องสะอาดประจำอำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ รับมอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 25 ชุด ซึ่งจะนำมารวมกับที่จัดเตรียมไว้ 700 ชุด ช่วยเหลือในการสร้างห้องคลีนรูม หรือห้องสะอาดประจำอำเภอ

             วันที่ 9 เม.ย.62  ที่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นประธาน
รับมอบเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง จากผู้แทน Thai PBS เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลของแต่ละอำเภอ ขณะนี้ทางจังหวัดฯ         ได้เตรียมไว้แล้ว 1,000 ชุด ซึ่งจะได้ทยอยมอบเครื่องฟอกอากาศ 700 ชุดแรกก่อน เพื่อนำไปใช้ในห้องคลีนรูม หรือห้องสะอาด ตามสถานที่ที่อำเภอกำหนดไว้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จุดรับบริการประชาชน และหน่วยงานสาธารณสุข ที่ได้จัดไว้เพื่อกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก คนชรา และผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงโรคทางเดินหายใจ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ปลอดจากหมอกควันและฝุ่นละออง ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ เป็นพื้นที่ให้ประชาชนรับอากาศบริสุทธิ์อย่างทั่วถึง รวมไปถึงบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่