Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อสั่งการ สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นใช้มาตรการทางกฏหมายกับผู้ลักลอบเผาป่า พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเผาป่า เพื่อสุขภาพของตนเองและชาวเชียงใหม่

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ย้ำการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นใช้มาตรการทางกฏหมายกับผู้ลักลอบเผาป่า พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเผาป่า เพื่อสุขภาพของตนเองและชาวเชียงใหม่

      วันที่ 12 เมษายน 2562  นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์  ย้ำการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เน้นใช้มาตรการทางกฏหมายกับผู้ลักลอบเผาป่า พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเผาป่า เพื่อสุขภาพของตนเองและชาวเชียงใหม่

ที่บ้านม้งดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ  พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองสุเทพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านม้งดอยปุย ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำแนวกันไฟรอบบริเวณหมู่บ้านและพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศ์ ซึ่งทางชุมชน หมู่บ้านม้งดอยปุยได้จัดทำแนวกันไฟ รวมระยะทาง 21 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายจากไฟป่า และร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์การห้ามเผาป่าในพื้นที่ 
          ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทางจังหวัดยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและใช้มาตรการเข้ม คือ การห้ามเผาโดยเด็ดขาด การจับกุมผู้กระทำผิดในการเผาป่า และการดำเนินการตามกฏหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ขอให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน สร้างความเข้าใจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการไม่เผาป่า เพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคน

แกลเลอรี่