Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมที่๓โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒(รายนางสาวจันทรรัตน์ พรมจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรมที่๓โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ขนาดไฟล์:0.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง