Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระบอกน้ำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ ๓ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระบอกน้ำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ ๓ โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัด ปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:0.12 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง