Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ ๔ โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กิจกรรมที่ ๔ โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 2 ครั้ง