Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมที่ ๒ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมที่ ๒ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพดิน กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง