Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(ก่อสร้าง)ในการสัมมนาและฝึกอบรม กิจกรรมที่ ๔ โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ(ก่อสร้าง)ในการสัมมนาและฝึกอบรม กิจกรรมที่ ๔ โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า ประจำปีงบประมาณ พ

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง