Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสา ร่วมพัฒนา ลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำจิตอาสา ร่วมพัฒนา ลำน้ำลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

              วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณเชิงสะพานบ้านป่าแดด หมู่ที่ 3 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 

             ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายคมสัน สุวรรณอำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กว่า 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลองที่มีความสำคัญของจังหวัด บริเวณบ้านป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่ลำเหมืองสาขา เรียกว่าลำเหมืองกลาง ไหลผ่านพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด ความยาว 3.5 กิโลเมตร ซึ่งประสบปัญหาน้ำเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และประชาชนโดยรวม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

             ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำประชาชนจิตอาสา ส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 71 แห่ง เข้ามามีส่วนร่วมในช่วยกันพัฒนา แม่น้ำลำคลอง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

แกลเลอรี่