Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมที่ ๒.๓ กิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้แก่รุกขกร ในชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมกิจกรรมที่ ๒

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง