Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

            วันที่ 14 ส.ค. 62 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. โดยมีพลโทฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาค ที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. ภาค 3 และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินโครงการ ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

             โดยได้กำหนดแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อน การดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา    จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อบรรเทา ช่วยเหลือ และฟื้นฟูประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอื่นๆ ตลอดจนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิการพัฒนาคลองแม่ข่า ด้วยกลไกการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้ประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ในพื้นที่   มีความตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และช่วยกันดูแลรักษาคลองแม่ข่า โดยให้จัดเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อคืนวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

             ในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคลองแม่ข่าบริเวณ หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ร่องกระแจะ ซึ่งเป็นร่องน้ำสาขาคลองแม่ข่า พร้อมตรวจเยี่ยมระบบส่งและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า และการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณจุดเชื่อมคลองแม่ข่ากับลำเหมืองกลาง บริเวณถนนอัษฎาธร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อดูขั้นตอนการบำบัด น้ำเสียของคลองแม่ข่า

แกลเลอรี่