Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ ๓ พื้นที่ชุมชนกำแพงงาม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ ๓ พื้นที่ชุมชนกำแพงงาม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขนาดไฟล์:0.32 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง