Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องประกวดราคาจ้าง

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องประกวดราคาจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอแบบกล่องเกเบี้ยน จำนวน 67 แห่ง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝาย

ขนาดไฟล์:0.94 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง