Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ

 

 

 

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายสากล สุรวงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน และนางสาวณัฏฐกานต์ ยาวิชัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ในการตรวจโครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เชื่อมโยงโครงการร้อยใจรักษ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขยายผลโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)) พร้อมลงพื้นที่ตรวจการสร้างฝาย ในพื้นที่ตำบลท่าติน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

แกลเลอรี่