Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สถานการณ์ฝุ่นควันประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่

สถานการณ์ฝุ่นควันประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่

รายงานสถานการณ์ฝุ่นควันประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 13/12/2562  เวลา 08.00 น. 

หมายเหตุ
ค่าคุณภาพอากาศ Air4thai เป็นค่าอากาศ เวลา 09.00 น.
Dustboy เป็นค่าอากาศ เวลา 08.00 น. (เนื่องจากเว็บไซต์ไม่อัพเดทข้อมูลเวลา 09.00 น.)

สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ค่อนค้างมีฝุ่นละอองลอยตัวในอากาศหนาแน่นกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากแอ่งกระทะของตัวเมือง ลมสงบในช่วงเช้า อีกทั้งการจราจรที่หนาแน่น ส่งผลให้อากาศมีค่าที่สูงขึ้นกว่าเดิม