Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง

                        12 ม.ค.63 นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง “ร่วมใจไม่ขับ ช่วยดับเครื่องยนต์ ลดฝุ่น pm 2.5” ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับสมาพันธ์นักเรียนเก่า 7 สถาบัน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เครือข่ายภาคประชาชนเมืองเชียงใหม่ สภาองค์กรชุมชน และสภาลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

                      จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีจำนวนยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก จากจำนวนรถยนต์มากกว่า 400,00 คัน และรถจักรยานยนต์มากกว่า 1,300,000 คัน ส่วนใหญ่เป็นยานพาหนะส่วนบุคคล ซึ่งการใช้รถยนต์หรือยานพาหนะเหล่านี้ เกิดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนาดเล็ก pm 2.5 โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ในเขตเมือง บริเวณที่มีการจราจรคับคั่งหรือบริเวณโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีการรับส่งนักเรียน รวมทั้งการใช้รถยนต์ดีเซลที่มีควันดำเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง การจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงเป็นการทำให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาฝุ่นควัน อันเนื่องมากจากการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะน้อง ๆ นักเรียนและเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และการดูแลรักษาเครื่องยนต์ไม่ให้มีมลพิษเกินมาตรฐาน

                    ภายในงานมีการฉีดพ่นละอองน้ำ และการปล่อยขบวนรถล้างถนน จากเทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองใกล้เคียง เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ทั้งยังมีการจัดนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และสถานศึกษาด้วย

แกลเลอรี่