Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ล่องกองแอ่วเมือง ลดฝุ่นควัน”

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ล่องกองแอ่วเมือง ลดฝุ่นควัน”

                 วันที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 07.30 น.นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ สนง.ทสจ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน “ล่องกอง แอ่วเมือง ลดฝุ่นควัน”และมหกรรมรวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธี ณ ข่วงประตูท่าแพซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชน โดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ ได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการจัดงานมหกรรม พลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋สู้ฝุ่น” เพื่อรณรงค์การลดฝุ่นควันมลพิษทางอากาศ และช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมือง และนอกเมือง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ลดการใช้ยานยนต์มาปั่นจักรยาน ล่องกอง แอ่วเมือง ลดฝุ่นควัน ในเขตเมืองเก่า แวะชมสถานที่ประวัติศาสตร์, เมือง, วัด และชุมชนเมืองประวิติศาสตร์แห่งล้านนา นำทีมปั่นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ การจัดขบวนแห่ผ้าป่าระดมทุน เพื่อส่งเสริมการลดฝุ่นควัน ของประชาชนในเขตเมืองและนอกเมือง ช่วยเพื่อนป้องกันและดับไฟป่า และช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง ทั้งนี้ได้มีภาคประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

                   ซึ่งกิจกรรมทอดผ้าป่า เป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมรวมพลังเชียงใหม่ลมหายใจเดียวกัน “เชียงใหม่ฮ่วมใจ๋สู้ฝุ่น” ที่จัดขึ้นโดยสภาลมหายใจเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนส่งเสริมการลดฝุ่นควันของประชาชนในเขตเมืองและนอกเมือง ช่วยในการป้องกันและดับไฟป่า รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ล่าสุดมีประชาชน ภาคธุรกิจ และ หน่วยงานราชการ ร่วมสนับสนุนกองทุนแล้วประมาณ 150,000 บาทเงินทุนที่ได้มาในระยะแรกจะนำไปสนับสนุนกองทุนชุมชนในหลายอำเภอในการจัดการป่า เช่น เพาะเห็ดป่า จัดการวัชพืช ทำปุ๋ย รวมทั้งปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งหมดนี้เพื่อลดการเผาซึ่งเป็นต้นตอของปัญหามลพิษทางอากาศให้ได้มากที่สุด

               นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า มีการเฝ้าระวังติดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งนำแอปพลิเคชั่น AirCMI มาให้กับประชาชนได้ใช้เพื่อติดตามสภาพอากาศและค่าฝุ่น ขณะเดียวกันได้ประสานกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองวส่วนท้องถิ่นให้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเซฟตี้โซน ให้พร้อมแจกจ่ายและให้ประชาชนได้เข้าไปใช้บริการได้ทันทีหากค่าฝุ่นควันเกินมาตรฐาน

แกลเลอรี่