Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงรายโดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงรายโดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟสองแผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปี ๒๕๖๓ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีโดยได้ปล่อยขบวนรถจักรยานนักปั่นอาสาตรวจหาไฟป่า ณ บริเวณสถานีขนส่งท่องเที่ยวดอยตุง ร่วมเสวนากับเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ผู้แทนเครือข่าย มอบเสบียงอาหารให้แก่กำลังพลดับไฟป่า และชมการสาธิตการซ้อมดับไฟป่า ณ สนามกีฬามิตรภาพไทย-เมียนมา  ซึ่งมีผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน

แกลเลอรี่