Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบินสำรวจไฟป่า ช่วยเข้าดับไฟในพื้นที่ และบินสำรวจสภาพพื้นที่ป่าทางอากาศ

หารือแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและไฟป่า ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบินสำรวจไฟป่า ช่วยเข้าดับไฟในพื้นที่ และบินสำรวจสภาพพื้นที่ป่าทางอากาศ

นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการศูนย์บัญชาการฯ พร้อมด้วย พันเอก กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและ หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 หารือแนวทางการนำเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเข้าดับไฟในพื้นที่ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสภาพพื้นที่ป่าทางอากาศ ซึ่งวันนี้พบจุดความร้อนมากบริเวณพื้นที่โซนใต้ของจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยหากพบว่าปฏิบัติการดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่ในภาคพื้นดินเป็นไปอย่างยากลำบาก หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ จะขอรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาช่วยในการดับไฟ เบื้องต้นจอดประจำการอยู่ที่กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคอยปฏิบัติหน้าที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยตั้งแต่เริ่มเข้ามาปฏิบัติการจนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอรับการสนับสนุนในการช่วยเหลือแล้ว 4 ครั้ง เพื่อเข้าไปช่วยดับไฟบนเขตพื้นที่ที่เป็นแนวเขาในอำเภอสันทราย เชียงดาว และอำเภอแม่แตง

แกลเลอรี่