Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Mai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดการประชุมติดตามการเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดการประชุมติดตามการเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมติดตามการเตรียมการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี 2563 (C-MEX 20) ประเด็นด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยจากปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการฝึกภาคสนาม (FTX) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคมนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมฝึกซ้อมรับสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่า ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีนางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม มีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม

แกลเลอรี่