Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่างประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำบ่อพวงเพิ่มน้ำเพื่อป่าที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งต้นน้ำของพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ จำนวน 4 แห่ง

ร่างประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำบ่อพวงเพิ่มน้ำเพื่อป่าที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งต้นน้ำของพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ จำนวน 4 แห่ง

ร่างประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำบ่อพวงเพิ่มน้ำเพื่อป่าที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งต้นน้ำของพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ จำนวน 4 แห่ง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ

ร่างประกาศเชิญชวน

ขนาดไฟล์:1.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ร่างเอกสารประกวดราคา

ขนาดไฟล์:5.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

TOR

ขนาดไฟล์:2.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

แบบแปลนบ่อ

ขนาดไฟล์:3.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ปร

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ตารางราคากลาง

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง