Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Offices for Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำบ่อพวงเพิ่มน้ำเพื่อป่าที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งต้นน้ำของพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 4 แห่ง ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เชื่อมโยงโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำบ่อพวงเพิ่มน้ำเพื่อป่าที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งต้นน้ำของพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 4 แห่ง ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เชื่อมโยงโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำบ่อพวงเพิ่มน้ำเพื่อป่าที่เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งต้นน้ำของพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน 4 แห่ง ภายใต้โครงการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เชื่อมโยงโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศเรื่องสอบราคาจ้างทำบ่อพวง

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาเลขที่1

ขนาดไฟล์:3.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

TOR

ขนาดไฟล์:2.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 32 ครั้ง

ตารางราคากลาง

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

แบบแปลนบ่อ

ขนาดไฟล์:3.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง

ปร

ขนาดไฟล์:0.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง