Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Mai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข้อมูลการแก้ไขไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565

ข้อมูลการแก้ไขไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565

ข้อมูลการแก้ไขไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565

เอกสารแนบ

ตารางข้อมูลจำนวนโครงการสร้างจิตสำนึก 2564

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง

ตารางข้อมูลจำนวนโครงการสร้างจิตสำนึก 2564 (ต่อ)

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง

ตารางข้อมูลจำนวนโครงการ 2564

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง

ตารางข้อมูลจำนวนโครงการ 2564 (ต่อ)

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง

ตารางจำนวนหมู่บ้าน

ขนาดไฟล์:0.07 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง

ตารางจำนวนหมู่บ้าน (ต่อ)

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง