Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Mai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ในท้องที่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ในท้องที่ ต

ขนาดไฟล์:1.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง