Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chiang Mai

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สังกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครลูก

ขนาดไฟล์:1.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง